Beyoğlu Enerji Kimlik Belgesi - İstanbul Online EKB Başvurusu Yapın

Beyoğlu Enerji Kimlik Belgesi

Beyoğlu Enerji Kimlik Belgesi, ülkenin en önemli enerji kaynakları gün geçtikçe tükeniyor ve artık daha kaliteli olarak enerji tüketimini harcamak için bundan sonra zorunlu olarak 2008 yılanda resmi gazete ile yayınlanan ve 2011 yılından sonra ypılan binalar enerji sınıfları arasında yer alan A sınıfı ve C sınıfı arasında sınıflandırma yapılacaktır. Bu sınıflandırma arasında yer aolmayan binalar için belge düzenlenemez ve dolayısıyla iskan ruhsatıda verilemeyecektir. Bu belge aslında tam anlamı ile binaların karnesi gibi olacak ve bundan sonra satış yapılırken bile bu belge sizlerden istenebilinecektir.

Beyoğlu EKB, için müracaat ettiğiniz anda sizlerden istenecek olan belge ise binaların yaşı, binalarda kullanılacak olan malzemeler, binaya verilen enerji miktarı, su projesi, elektrik projesi istenecektir, bu incelemelerden sonra siteye ya da kat mülkiyetine verilecek olan bu belge ile artık tapu işlemleri daha önemli olacaktır. Binalarda bundan sonra satışı yapılmayacak ve kullanılan bölümleri kiraya bile verilmeyecektir. Ülke genellinde enerji tüketimini yüzde yetmişi binalar tarafından yapıldığı için binaların enerji kayıplarının hesaplanması da bu yüzden çok önemli bir konu oldu. Şirketler sizlere bu konuda belge, hazırlamak istedikleri zaman kesinlikle şirketlerinde mühendis ve mimar bulundurmak zorunda olacaktır. Beyoğlu Enerji Kimlik Belgesi, Çevre ve şehircilik bakanlığı bu konuda çok ciddi çalışmalar yapıyor olacaktır.

EKB TALEP FORMU