Bağcılar Enerji Kimlik Belgesi - İstanbul Online EKB Başvurusu Yapın

Bağcılar Enerji Kimlik Belgesi

Bağcılar Enerji Kimlik Belgesi, 2008 yılında resmi gazete ile yayınlanmış bir kanun olup 2011 yılında yürürlüğe girmiş ve 5627 sayılı enerji kanunu gereğince zorunlu alınması gereken belgeler arasında olmaktadır. Enerji kimlik belgesi aslında binanı ne kadar tasarruflu olduğun ispat etmesi açısından en önemli belgelerin bir tanesi olarak bundan sonra Bağcılar EKB uzmanları tarafından verilmesi zorunlu hale gelmiştir. Bu uzmanların her biri kendiişlerinde başaralı olmuştur kişilerdir. Bu uzmanlar binaların alt yapı ve üst yapısını inceleyerek binaya A sınıfı ve G sınıfı arasında sınıflandırma yaparak binanın ne denli güveli enerji tüketimini yaptığını hesaplayarak ve yıllık tüketilen enerjiyi bulur. 2011 ve sonrası yapılar için ise alt sınır C olarak belirlenmiştir.

Bağcılar EKB, binanız hakkında bilge almak ve sınıflandırılmasını istediğini zaman binanı yaşını, binada kullanılan malzemeyi, ısı yalıtımını, su projesini ve elektrik projesini forumlara kayıt edecek ve bu belgeyi binanın adına gerekli gördüğü kuruluşlara yollayacaktır. 2020 yılına kadar uzatılan bu belgelin zorunluluğu için sizlerde kendi binaların ölçümlerini hemen yaptırın ve cezai işlem yapılmasına gerek bırakmayın. Enerjiyi artık daha kontrollü harcamak zorunda olduğumuzu ve çevreye verilen hasarın gidermek açısından çok önemli olacaktır. Artık daha temiz ve daha güvenli bir çevre için yapılması gerekli olan bu Bağcılar Enerji Kimlik Belgesi, arttık sizlerin binaların, iş yerlerin bir nevi kimlik kartı konumunda olacaktır. Tapu ile ilgili tüm işlemler bundan sonra bu belge ile yapılması uygun görülecektir.

 

EKB TALEP FORMU